Anmälningar
Laadittu
1. Rekisterinpitäjä  
    Nimi Länsi-Turunmaan suom.srk
    Osoite kirkkoesplanadi 3 21600 Parainen
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö  
    Nimi Maria Suuronen
    Titteli Lastenohjaaja
    Puhelinnumero
    Sähköpostiosoite maria.suuronen@evl.fi
3. Rekisterin nimi 4-7lk Koupoleiri 2021
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus henkilötietoja käsitellään, turvallisuuden takaamiseksi ja tiedottamisen tukena.
5. Rekisterin tietosisältö Ilmoittautumisen tietokentät ovat:
6. Henkilötietojen säilytysaika 1 vuosi
7. Säännönmukaiset tietolähteet Ilmoittautumisosioon tiedot saadaan rekisteröidyltä www-lomakkeilla, sähköpostitse tai puhelimitse.
8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tilaisuuksien vastuuhenkilöille luovutetaan toiminnan kannalta oleellista tietoa.
Vakuutusyhtiölle ja viranomaisille tietoja onnettomuustilanteissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle vain ulkomaisten viranomaisten pyynnöstä.

Tieto Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvan rippikoululaisen konfirmaatiosta siirretään kirkon yhteiseen Kirjuri-jäsentietojärjestelmään.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet Tietojärjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Käyttöoikeudet on annettu käyttäjäryhmittäin/henkilökohtaisesti. Käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Palvelin sijaitsee Suomen rajojen sisällä. Konesali täyttää VAHTI 2/2013 tason 3 vaatimukset sekä tietoturvan osalta VAHTI 2/2010 tason 3 vaatimukset.
10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2).
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).